spacer Home | Login  
 

 

 

Advies

Bij advieswerkzaamheden maakt het NIMEP gebruik van de EOP consultancy methodiek. In deze methodiek lopen we altijd drie stappen door:

1. Context analyse
Evolutionaire psychologie leert ons dat menselijk gedrag voor een belangrijk deel wordt getriggert door evolutionair relevante aspecten van de situatie. De eerste stap in elk adviestraject is een analyse van relevante omstandigheden in de organisatie (de context analyse). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van onderzoeksinstrumenten.

2. Doel analyse
Wat wil de klant precies bereiken. Wanneer dit helder is kan gekeken worden welke omstandigheden noodzakelijk zijn om dit doel te realiseren. Willen we bijvoorbeeld meer ondernemerschap, dan kan het noodzakelijk zijn mensen meer stuurruimte te geven.

3. Traject advies
Door een analyse te maken van het verschil tussen de actuele omstandigheden en noodzakelijke omstandigheden kunnen we een advies geven hoe deze veranderingen te realiseren. Voor ondersteuning in de implementatie van deze veranderingen steunt het NIMEP op onze partners.

 
  Contact | Login